عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
معماري، طرح ريزي شهري و منطقه اي
طراحي شهري، طراحي محيطي

تهران، کدپستي 15338، خيابان آپادانا (خرمشهر) غربي، کوچه وهابي برزي، پلاک 5

تلفن: 88761495-021
021-88524274
021-88761495
فکس: 88504931-021


Architecture , Urban & Regional Planning
Urban Design , Environmental Design
No5, West Apadana (Khoramshahr) St Barzi Alley, Tehran, 15338

Tel: +98 21 88524273
+98 21 88524274
+98 21 88761495
Fax: +98 21 88504931
Email: shobarch@gmail.com
POWERED BY
sobarch.ir

Search